Это слайд-шоу требует JavaScript.

Հարս ու փեսա ենք ծեփում

Հարսանեկան ծեսին ընդառաջ ընկեր Ալիսայի հետ ծեփեցինք ընկեր Սեդայի և ընկեր Սմբատի կերպարները:

 

Հարս ու փեսա. Էսքիզներ

Հարսանեկան օրհնանքներ

Օրհնվեք, ձեր օջախը շեն մնա, ձեր մինը հազար դառնա:

Շեն մնաք, ծլեք, ծաղկեք, զորանաք:

Տաշտներդ լի հաց լինի,
Դըռներըդ միշտ բաց լինի:

Օրհնյալ լինեք, յոթը որդով սեղան նստեք:

Մի բարձի ծերանաք, մուրազներիդ հասնեք:

Հիվանդություն թող չլնի, ապրեք շատ ու շատ տարի:

Ոտքերդ քարին չդիպչի, երկար արև ձեզ:

Չոլը գնաք՝ կանաչ դառնա:

Աստծո աջը ձեր գլխից անպակաս լինի:

Ջրի նման երկար կյանք ունենաք, ուրախ օրով մեծանաք:

Օրհնյալ է Աստծո օրհնանքը, Աստծո խաչը միշտ ձեր վրա լինի:

Բախտավոր ապրեք, ձեր տան ծուխը չկտրվի:

Երկար արև լինեք, մազերդ չծռվի:

Սև օր չտեսնեք, հող ցանեք, ոսկի հնձեք:

Օրհնվի ձեր յոթը պորտը:

Ծաղկեք, ծլեք, ծիր-ծիրանի դառնաք:

Սեր ու միաբանություն ձեզ, Սիմեոն ծերունի դառնաք:

Հարսնքավոր Եվան՝ հարսանիքի մասին

«Իսկական հարսանեկան ծես ագարակում» նախագծի շրջանակում Եվա Պապյանի մեկնաբանությունը հարսանիքի մասին:

Նախապատրաստվում ենք հարսանիքին

Այսօր  Նախապատրաստվւմ ենք «Իսկական Հարսանիք ագարակում» նախագծին հարսանեկան երգ-պարի ուսուցում ծրագրով հյուր էինք գնացել Արևելյան դպրոցի 5 տարեկան մեր ընկերներին: Միասին սովորեցինք Պսակ-պսակ, Այ Ֆոռկա երգերն ու Թաշկինակներով պարը: Տեսանյութը՝շուտով: