Երևան 2800․Իմ թաղը կամ իմ բակը

Նպատակը՝

Ճանաչել և ուսումնասիրել սեփական թաղը(բակը), մասնակցել շրջակա միջավայրի խնամքին և բարելավմանը:

Տևողությունը՝  1 ամիս

Սկիզբը՝  Հոկտեմբերի 10

Խնդիրները՝

 • Բանավոր խոսքի զարգացում
 • Հաղորդակցական հմտությունների զարգացում.
 • Համագործակցային հմտությունների զարգացում.
 • Թվային տեխնիկայից(հեռախոս, ֆոտոապարատ) օգտվելու կարողությունների զարգացում
 • Հարցազրույց վարելու կարողությունների զարգացում

Աշխատանքային ուղղություններ՝

 • Թաղի ամենասիրելի հատվածը
 • Թաղի հեքիաթը, անեկդոտը, կենացը, ավանդապատումները
 • Թաղի հայտնի դեմքերը (հերոսները, գործիչները)
 • Թաղի կառույցները (կրպակ, կոշիկի վերանորոգման կետ և այլն…)
 • Թաղի ծագման և անվան պատմությունը
 • Թաղի խաղերը
 • Թաղի զբոսայգին, ծառը

Ակնկալվող արդյունք՝

Նախագծի աղբյուրն` այստեղ