«Աշուն» աքրոստիկոսներ

Կարդացեք 3.3 դասարանի սովորողների «Աշուն» հորինուկները:

Ա– Աշնան սիրուն տերևները ։
Շ- Շարվե – շարան թափվեցին ։
Ու- Ուրախ – ուրախ  մանուկները ։
Ն- Նորից բակում խաղացին ։

Продолжить чтение ««Աշուն» աքրոստիկոսներ»