«Աղայան + Ռոդարի» ուսումնական նախագիծ

Իրականացման տևողությունը՝  մարտի 4 — ապրիլի 12

Մասնակիցներ՝ Հյուսիսային դպրոցի 2․1 դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝
Ղ. Աղայան, Ջ. Ռոդարի հեղինակների մանկական ստեղծագործությունների  ծանոթացում, խաղ-ուսուցում
Խնդիրները՝
Բանավոր խոսքի, ստեղածագործական մտածողության, տրամաբնության, երևակայության,  հաղորդակցական, հետազոտական կարողությունների զարգացում։ Продолжить чтение ««Աղայան + Ռոդարի» ուսումնական նախագիծ»