Խոտաբույսերի փաթեթավորում

Այսօր մեր մառանը հարստացրեցինք նաև օգտակար խոտաբույսերով: