Աշխատանքային նախագիծ՝ 16.04-20.04

Ապրիլի 16

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Լեզվագործունեություն՝ «Կատու» ամրապնդում
10:00 — 10:30 —Ուրախ  մաթեմատիկա՝ թվերի համեմատում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Այլընտրանքային նկարչություն թաց անձեռոցիկներով
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Մեդիահմտություն՝ կենդանիների անունների մուտքագրում
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Продолжить чтение «Աշխատանքային նախագիծ՝ 16.04-20.04»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 09․04-13․04

Ապրիլի 9

9:00 — 9:15—  Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Լեզվագործունեություն՝ «Ծիտն ու բազեն» ամրապնդում
10:00 — 10:30 —Ուրախ  մաթեմատիկա՝ խնդիրների հորինում և լուծում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Կավագործություն
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Մեդիահմտություն
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Продолжить чтение «Աշխատանքային նախագիծ՝ 09․04-13․04»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 03․04-07․04

Ապրիլ 3

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 10:00—Լեզվագործունեություն՝ Զատկական ասիկների ամրապնդում
10:00 — 10:30—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 13:00 —Լողուսուցում, հեծանվավարություն
13:00 — 13:20— Ճաշ
13:20 — 14:00—Ուրախ մաթեմատիկա.Զատկական խնդիրների հորինում
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Продолжить чтение «Աշխատանքային նախագիծ՝ 03․04-07․04»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 26.03-30.03

Մարտի 26

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Լեզվագործունեություն՝ «Արագիլը» բանաստեղծության խաղ-ուսուցում
10:00 — 10:30 —Ուրախ  մաթեմատիկա՝ բանավոր հաշվումներ
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Կավագործություն՝ կավե ձվիկներ
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Մեդիահմտություն
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Продолжить чтение «Աշխատանքային նախագիծ՝ 26.03-30.03»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 19․03-23․03

Մարտի 19

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Լեզվագործունեություն՝ «Քամին ու մժեղը» բանաստեղծության խաղ-ուսուցում, հնչյունախաղ
10:00 — 10:30 —Ուրախ  մաթեմատիկա՝ բանավոր հաշվումներ, համեմատում
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Կավագործություն՝ կավե զատիկներ
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Մեդիագրագիտություն
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Продолжить чтение «Աշխատանքային նախագիծ՝ 19․03-23․03»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 12․03 -17․03

Մարտի 12

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Լեզվագործունեություն՝ «Կանանչ ախպեր» բանաստեղծության խաղ-ուսուցում, հնչյունախաղ
10:00 — 10:30 —Ուրախ  մաթեմատիկա 1, 2
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Զատկաճյուղի ձևավորում
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Մեդիագրագիտություն
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Продолжить чтение «Աշխատանքային նախագիծ՝ 12․03 -17․03»

Աշխատանքային նախագիծ՝05․03-07․03

Մարտի 5

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Լեզվագործունեություն՝ «Մարտ» բանաստեղծության խաղ-ուսուցում, հնչյունախաղ
10:00 — 10:30 —Բանավոր մաթեմատիկա, ուսումնական խաղեր
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Ուսումնական խաղեր՝ Աննա Օհանյանի հետ
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 13:30—Մեդիագրագիտություն՝ «Մայրիկս»
13:30 — 14:00
—Հեծանվավարություն
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Продолжить чтение «Աշխատանքային նախագիծ՝05․03-07․03»

Աշխատանքային նախագիծ՝26․02-02․03

Փետրվարի 26

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Լեզվագործունեություն՝ «Մարտ» բանաստեղծության խաղ-ուսուցում, հնչյունախաղ
10:00 — 10:30 —Բանավոր մաթեմատիկա, ուսումնական խաղեր
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Կավագործություն
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 13:30—Մեդիագրագիտություն՝ «Մարտ» աշխատանք paint-ով 
13:30 — 14:00
—Ազգային խաղեր բակում
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Продолжить чтение «Աշխատանքային նախագիծ՝26․02-02․03»

Աշխատանքային նախագիծ`19.02-23.02

Փետրվարի 19

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Խլվլիկ ռադիո՝«Շնորհավոր ծնունդդ, Թումանյան պապիկ» ձայնագրություն
10:00 — 10:30 —Բանավոր մաթեմատիկա, ուսումնական խաղեր
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Ուսումնական խաղերի ստեղծում
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 13:30—Մեդիագրագիտություն՝ «Շուն» էջի ստեղծում
13:30 — 14:00
—Հեծանվավարություն
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Продолжить чтение «Աշխատանքային նախագիծ`19.02-23.02»

Աշխատանքային նախագիծ`12.02-16.02

Փետրվարի 12

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— «Էս էն է» բանաստեղծության խաղ-ուսուցում
10:00 — 10:30 —Բանավոր մաթեմատիկա, ուսումնական խաղեր
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 11:30 — Մեդիագրագիտություն՝ բառակազմություն անցած տառերով
11:30 — 12:30 —«Բարեկենդանի հարսանիք» երաժշտական ներկայացում
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 13:30—Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
13:30 — 14:00
— Աշխատանքային թերթիկների լրացում
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Продолжить чтение «Աշխատանքային նախագիծ`12.02-16.02»