Աշխատանքային նախագիծ՝ 21․05-25․05

Մայիսի 21

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:30— Լեզվագործունեություն՝ մտագրոհ «Իմ ընկերը» թեմայով
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Մեդիահմտություն (նկարագրությունը՝ ներքևում)
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Ազգային խաղ՝ «Յոթ քար» , «Բադերն ու որսորդները»
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Continue reading «Աշխատանքային նախագիծ՝ 21․05-25․05»

Реклама

Աշխատանքային նախագիծ՝ 07.05-11.05

Մայիսի 7

9:00 — 9:15Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:30— Լեզվագործունեություն՝Համբարձման մանիների խաղ-ուսուցում
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Մեդիահմտություն՝ մուտքագրում ենք գարնանային բառեր
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Ազգային խաղ՝ «Յոթ քար» 
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Continue reading «Աշխատանքային նախագիծ՝ 07.05-11.05»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 14․05-18․05

Մայիսի 14

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:30— Լեզվագործունեություն
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Մեդիահմտություն՝ Paint նկարչական ծրագրի կիրառում
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Ազգային խաղ՝ «Յոթ քար» 
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Continue reading «Աշխատանքային նախագիծ՝ 14․05-18․05»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 02․05-05․05

Մայիսի 2

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 10:00— Ուրախ  մաթեմատիկա՝ հաշվումներ
10:00 — 10:30— Երաժշտական գործունեություն՝ Համբարձման երգերի ուսուցում
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 11:30 — «Ատամ» ուսումնական մուլտֆիլմի դիտում
11:30 — 12:30 — Ապլիկացիա․«Ատամիկ» կերպարներ ստեղծում
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00— Ազգային խաղ՝ «Յոթ քար» 
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Continue reading «Աշխատանքային նախագիծ՝ 02․05-05․05»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 23․04-27․04

Ապրիլի 23

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Լեզվագործունեություն՝ «Այ, քեզ շաբաթ» բանաստեղծության խաղ-ուսուցում
10:00 — 10:30 —Ուրախ  մաթեմատիկա՝ թվերի համեմատում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —«Մի բառ դու, մի բառ ես» ռոդարիական հնարքի կիրառում, պատումների հորինում
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Մեդիահմտություն՝ կենդանիների անունների մուտքագրում
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Continue reading «Աշխատանքային նախագիծ՝ 23․04-27․04»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 16.04-20.04

Ապրիլի 16

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Լեզվագործունեություն՝ «Կատու» ամրապնդում
10:00 — 10:30 —Ուրախ  մաթեմատիկա՝ թվերի համեմատում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Այլընտրանքային նկարչություն թաց անձեռոցիկներով
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Մեդիահմտություն՝ կենդանիների անունների մուտքագրում
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Continue reading «Աշխատանքային նախագիծ՝ 16.04-20.04»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 09․04-13․04

Ապրիլի 9

9:00 — 9:15—  Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Լեզվագործունեություն՝ «Ծիտն ու բազեն» ամրապնդում
10:00 — 10:30 —Ուրախ  մաթեմատիկա՝ խնդիրների հորինում և լուծում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Կավագործություն
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Մեդիահմտություն
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Continue reading «Աշխատանքային նախագիծ՝ 09․04-13․04»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 03․04-07․04

Ապրիլ 3

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 10:00—Լեզվագործունեություն՝ Զատկական ասիկների ամրապնդում
10:00 — 10:30—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 13:00 —Լողուսուցում, հեծանվավարություն
13:00 — 13:20— Ճաշ
13:20 — 14:00—Ուրախ մաթեմատիկա.Զատկական խնդիրների հորինում
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Continue reading «Աշխատանքային նախագիծ՝ 03․04-07․04»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 26.03-30.03

Մարտի 26

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Լեզվագործունեություն՝ «Արագիլը» բանաստեղծության խաղ-ուսուցում
10:00 — 10:30 —Ուրախ  մաթեմատիկա՝ բանավոր հաշվումներ
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Կավագործություն՝ կավե ձվիկներ
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Մեդիահմտություն
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Continue reading «Աշխատանքային նախագիծ՝ 26.03-30.03»

Աշխատանքային նախագիծ՝ 19․03-23․03

Մարտի 19

9:00 — 9:15— Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9:20 — 9:40—Ուրախ օտար լեզու՝ռուսերեն
9:40 — 10:00— Լեզվագործունեություն՝ «Քամին ու մժեղը» բանաստեղծության խաղ-ուսուցում, հնչյունախաղ
10:00 — 10:30 —Ուրախ  մաթեմատիկա՝ բանավոր հաշվումներ, համեմատում
10:30 — 11:00 — Նախաճաշի կազմակերպում
11:00 — 11:30 —Ուրախ օտար լեզու՝անգլերեն
11:30 — 12:30 —Կավագործություն՝ կավե զատիկներ
12:30 — 13:00— Ճաշ
13:00 — 14:00—Մեդիագրագիտություն
14:00 — 17:00— Երկարօրյայի կազմակերպում Continue reading «Աշխատանքային նախագիծ՝ 19․03-23․03»