Մարզական խաղեր

Մարզական խաղեր

Խաղ 1

Մասնակիցները բաժանվում են երկու խմբի: Երկու մասնակից կանգնում են թիկունքով, փորձում են իրենց մեջտեղում պահած գնդակը (կամ փուչիկը), առանց գետնին գցելու, հասցնել օղակին:

Տարբերակ 2

Կանգնում են թիկունքով, փորձում են իրենց մեջտեղում պահած փուչիկը պայթեցնել:

Խաղ 2

Մասնակիցները, փուչիկը ոտքերով պահած, ցատկելով շրջանցում են բուլավան, փուչիկը ձեռքում պահած՝ վազելով վերադառնում և փոխանցում են ընկերոջը։

Խաղ 3

Միանգամյա բաժակի վրա անցք ենք ծակում, պարանն անցկացնում մեջը։ Այդ պարանները կապում ենք լողավազանի վրա։ Մասնակիցները ջրային ատրճանակով կրակելով բաժակին, փորձում են բաժակը մի ծայրից մյուսը հասցնել։

Խաղ 4

Մասնակիցները, ձեռքում ջրով լի բաժակ պահած, վազելով հասնում են եզրագծի դույլի մոտ և դատարկում բաժակում մնացած ջուրը: Որ թիմի դույլն ամենաշուտը լցվեց, այն թիմն էլ հաղթում է:

 

Խաղ 5

Մասնակիցները բաժանվում են զույգերի։ Զույգերից մեկը փորի վրա պառկում է գետնին, մյուսը բռնում է նրա ոտքերից։ Գետնին պառկած մասնակիցը, ընկերոջ օգնությամբ, ձեռքերով առաջ շարժվելով, հասնում է դույլին և բերանում պահած փոքր գնդակը (կամ ուրիշ առարկա) գցում մեջը։

Խաղ 6

Մասնակիցները բաժանվում են զույգերի: Զույգերից մեկը փակ աչքերով  փորձում է խնձոր (կամ ուրիշ միրգ) կերակրել դիմացը կանգնած ընկերոջը։

Խաղ 7

Մասնակիցները բաժանվում են խմբերի։ Յուրաքանչյուր խմբի երկուական օղակ է տրվում։ Մասնակիցը մտնում է առաջին օղակի մեջ, իսկ երկրորդը դնում է իր օղակին կից։ Ցատկելով հաջորդ օղակի մեջ՝ նախորդը կից տեղափելով հասնում է եզրագծին։

Խաղ 8

Խաղ 9